Skip to content
National Scientific Facilities & Equipment

Icon FACILITY

Image
MAKMAL RAWATAN HABA

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL PROPULSIONMAKMAL PROPULSION

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL POLIMER

Bidang Kejuruteraan Kimia

Image
MAKMAL POLIMER

Bidang Kejuruteraan Kimia

Image
MAKMAL PENYELIDIKAN BIOPROSES

Bidang Kejuruteraan Kimia

Image
MAKMAL MINEMS

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL METROLOGI

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL MEKATRONIK

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL MEKANIK BENDALIR

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL MEKANIK BATUAN

Bidang Kejuruteraan Awam

Image
MAKMAL KONKRIT

Bidang Kejuruteraan Awam

Image
MAKMAL KOMPOSIT

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL KEKUATAN BAHAN ASAS

Bidang Kejuruteraan Mekanikal

Image
MAKMAL KEJURUTERAAN MAKANAN

Bidang Kejuruteraan Kimia

Image
MAKMAL KEJURUTERAAN GAS

Bidang Kejuruteraan Kimia


Showing 106 to 120 of 256 record
%icon%
%booking_name%
%sti_name%

%booking_description%